המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל - פרק 11:

גיוס כספים לעסק

מעדיף לקרוא את המדריך מודפס?

הורד את המדריך השלם לפתיחת עסק בקובץ PDF:

איך פותחים עסק: המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל

שלב ב' - ההקמה

בחלק זה אנחנו נתמקד בהיבטים השונים של ההקמה בפועל של העסק שלך. נראה היכן למקם את העסק, איזה סוג עסק להקים, מהיכן להשיג מימון, איך להתנהל מול הרשויות, שיקולי מס, הכנת מסמכים, חומרים שיווקים, ועוד.

מהיכן מגייסים כסף לעסק?

אם הגעת לשלב ב' אני מניח אתה מחזיק בידך את התוכנית העסקית שלמדת עליה בפרק א'. בתוכנית כלולים כל המידע הנדרש לבנק, או לקרן השקעות או שותף פרטי פוטנציאלי שירצה להיכנס כשותף לעסק שלך.

לאיזה צורך ניתנים הלוואות?

  1. עסקים בהקמה בתחילת דרכם.
  2. צרכי הון חוזר – התנהלות כספית בשוטף.
  3. הרחבת פעילות או השקעה נדרשת.

רוב ההלוואות הניתנות לעסקים הינם עבור מימון הון חוזר, או הלוואות גישור אשר מאפשרות המשך פעילות תקינה בשוטף.

התנאים לקבלת הלוואה

  1. גודל החברה, היסטוריית האשראי שלה, ואם זה עסק אז ההיסטוריה שלך – הכוונה שהחשבונות אינם
    מעוקלים או מוגבלים, ואין חובות ללא הסדר מול רשויות המס, הבעלים אינו מוגבל בבנק.
  2. הצגת תוכנית עסקית ומודל עסקי המראים הוכחה ליכולת החזר של ההלוואה.
  3. היכולת שלך להעמיד בטחונות לגוף המממן , יקטינו את הסיכון למלווה ולכן הסיכוי שהמימון יאושר-
    גבוה.

בפרק הבא נראה מהיכן ניתן להשיג את המימון.