המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל - פרק 33:

המחרה (Pricing)

מעדיף לקרוא את המדריך מודפס?

הורד את המדריך השלם לפתיחת עסק בקובץ PDF:

איך פותחים עסק: המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל

המחרה עוסקת בקביעת מחיר המכירה למוצר או לשירות שלנו. ולתהליך הזה יש השלכות על התוצאות העסקיות של העסק.

ישנם גורמים רבים המשפיעים על המחיר כגון: עלות הייצור, עלות רכישת המוצר, מצב השוק, רמת התחרות, רווח רצוי, תשואה נדרשת, היצע וביקוש, גמישות הביקוש למוצר, מוצרים חליפיים, איכות המוצר, מחזור חיים של המוצר, מיצוב ומיתוג, תפיסת לקוחות את המוצר, אסטרטגיה שיווקית, רמת מלאים ועוד.

המחרה משפיעה ישירות על הרווח

מחיר המכירה של המוצר או השירות מהווה את אחד הפרמטרים המשפיעים על רווחיות העסק. קביעת מחיר נמוך מדי תמנע מהעסק להשיג את הרווחיות המקסימלית האפשרית ואף עלולה לגרום לעסק הפסדים. מחיר גבוה מדי עלול להרתיע צרכנים ולפגוע במכירות של המוצר.

המחרה נכונה חייבת למצוא את המחיר האופטימלי של המוצר או השירות. ומעורבים בה מעבר לחישובים מתמטיים, גם היבטים פסיכולוגיים.

הפרמטרים לקביעת מחיר המכירה

  • עלות המוצר
  • הרווח הנדרש לעסק
  • כיצד נתפס המוצר בעיני הצרכן
  • רמת התחרות בענף ומחירי המתחרים
  • היצע וביקוש
  • תנאי המכירה והאשראי
  • נתח שוק