המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל - פרק 27:

ניהול תקציב שנתי

מעדיף לקרוא את המדריך מודפס?

הורד את המדריך השלם לפתיחת עסק בקובץ PDF:

איך פותחים עסק: המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל

התקציב הוא ה-GPS של העסק, אשר מגדיר לנו את הדרך ומתריע באופן מיידי אם אנחנו סוטים מהמסלול המתוכנן. הוא גם יודע לתכנן לנו את המסלול מחדש על מנת שנוכל לחזור לנתיב הבטוח לפעילות תקינה ולבקרה.

מטרות ניהול התקציב

  • תכנון הפעילות העסקית והצבת יעדים
  • שיפור רמת הרווחיות של העסק
  • הקטנת הסיכון העסקי והפיננסי של העסק
  • מעקב ושליטה על כל סעיפי ההכנסות וההוצאות
  • לזהות בזמן חריגות מהתכנון ולהגיב לתיקון המצב
  • קבלת החלטות ניהוליות מבוססות על מידע איכותי ומעודכן

כיצד בונים תקציב לעסק?

את התקציב בונים לתקופה של 12 חודשים תוך התחשבות בעונתיות עסקית במידה ויש. אנחנו בונים את דו"ח הרווח וההפסד החזוי שלנו בתחילת השנה.

לשם כך, ניתן להיעזר בהכנת טבלת אקסל או שיש בחלק מתוכנות הנהלת חשבונות.

לצורך בניית התקציב נצטרך את הנתונים הבאים:

סעיף הכנסות

כדי להעריך את ההכנסות הצפויות לתקופת התקציב, עלינו לבדוק מה היו ההכנסות בתקופה הקודמת. בדרך כלל ההכנסות בפועל של התקופה הקודמת יהוו את הבסיס לקביעת סעיף ההכנסות בתקציב . את ההכנסות בפועל נמצא בדו"ח רווח והפסד, במאזני בוחן ובכל דו"ח הכנסות אחר בעסק.

לעסק חדש, כיוון שאין לנו נתוני עבר, קשה יותר לקבוע מהן ההכנסות הצפויות. לכן המלצתי להתבסס על נתוני התכנית העסקית ולעדכן את התקציב תוך כדי פעילות העסק.

סעיף הוצאות

גם את סעיפי ההוצאות בתקציב נבסס על הנתונים של תקופה קודמת. אבל זה הזמן לבצע תיקונים בהתאם לשינויים במחירי תשומות, עלות עבודה, הסכמים עם ספקים שאנחנו מתכננים לשנה החדשה.

חשוב מאד להבדיל בין הוצאות קבועות שאינם תלויות בהיקף המכירות של העסק לבין הוצאות משתנות שמושפעות באופן ישיר משינויים בהיקף המכירות כמו: עלויות חומרי גלם, רכישת המוצרים שנמכרים ועלות העבודה הישירה בייצור.

הרווח הצפוי

הרווח הצפוי בעסק הוא תוצאה של ההכנסות המתוכננות פחות ההוצאות המתוכננות לשנת התקציב. הרווח המתוקצב הוא בעצם המטרה העסקית שלשמה פועל העסק. באמצעותו ניתן לתכנן פעולות עתידיות כגון ביצוע השקעות בעסק ומשיכת רווחים לבעלים.

בניית תקציב לעסק בהקמה

בגלל שאין לנו אפשרות להתבסס על נתוני העבר, בניית תקציב לעסק חדש בהקמה תהיה יותר מורכבת ותבוסס על תחזיות והערכות ריאליות ובמידה רבה של שמרנות.

ניהול הבקרה התקציבית של העסק

לאחר שבנינו את התקציב של העסק, אנחנו מגיעים לשלב של המעקב השוטף, בו אנחנו מעדכנים באופן שוטף את הביצוע בפועל מול מה שתוכנן. האם אנחנו עומדים ביעדי התקציב ובמטרות העסקיות שקבענו. התהליך מסייע לנו לגלות בשלב מוקדם אם יש סטיות לא רצויות בתקציב ותאפשר לנו לנקוט בצעדי ניהול עסקי מתקנים.