המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל - פרק 7:

מושגים בתחשיבים פיננסיים

מעדיף לקרוא את המדריך מודפס?

הורד את המדריך השלם לפתיחת עסק בקובץ PDF:

איך פותחים עסק: המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל

מה זה נקודת איזון?

נקודת איזון נותנת לבעל העסק את המידע בכמה הוא צריך למכור כדי שהעסק יוכל לפעול עצמאית ללא עזרה של מימון חיצוני.

ניתן לקבל את המידע משני כיוונים:

  1. היקף מכירות – מהו מחזור המכירות המינימלי הנדרש לאיזון העסק?
  2. מוצרים – כמה מוצרים צריך לייצר ולמכור כדי להיות מאוזן?

מה הרווח בנקודת האיזון?

נקודת האיזון מראה לנו באיזה נתונים הרווח שלנו הוא אפס. כלומר מצב שבו סכום ההכנסות שווה לסכום ההוצאות.

אם אנחנו לוקחים את המספרים של ההכנסות מול ההוצאות אנחנו מפספסים נתון חשוב שלא נלקח כאן בחשבון לצורך החישוב, והוא התשואה של בעל העסק. (תשואה – כמה כסף בעל העסק רוצה למשוך לצרכיו האישיים) אם לא נלקח בחשבון את התשואה, שנחשב נקבל נקודת אפס מאוזנת אבל בעל העסק לא יקח שקל אחד לביתו.

לכן יש להכניס בתחשיב ההוצאות גם את התשואה של בעל העסק ואז נקבל נקודת איזון אמיתית, שתיתן לנו התייחסות לשתי נקודות:

  1. ברמת הרווח – העסק משלם את הוצאותיו (כולל תשואת היזם) ומגיע לרווח אפס.
  2. ברמת תזרים המזומנים – העסק משלם את כל הוצאותיו (כולל תשואת היזם) וגם מחזיר הלוואות והשקעות שוטפות.

מסקנה: מומלץ לקבוע את נקודת האיזון לפי תזרים המזומנים של העסק.

כיצד לקבוע את תשואת היזם?

כפי שציינתי מקודם התשואה זה השכר של היזם בעסק. ומהווה חלק מהוצאות העסק. גובה התשואה ישפיע על תחשיב נקודת האיזון. אם היזם ידרוש לעצמו משכורת גבוהה, אז הוא יצטרך להגדיל את היקף המכירות על מנת שיוכל לממש את רצונו. לכן חשוב מאד לתכנן את תחזית המכירות שלך על מנת שלא יגרמו שיבושים במערכת הפיננסית של העסק.

כדי לקבוע את שיעור התשואה הרצוי ליזם, ניתן להתייחס למספר פרמטרים:

  1. למשכורת ברוטו (כולל עלות מעביד שהיא גבוהה בכ-35% מהשכר נטו) האחרונה שהיית ליזם שהיה שכיר.
  2. הצרכים הכלכליים בביתו של היזם.
  3. רמת הסיכון של העסק.

מהן הוצאות משתנות וקבועות של העסק?

  • הוצאות משתנות – הוצאות שמשתנות ביחס ישיר להיקף המכירות. לדוגמא: שאתה מייצר מוצר אתה צריך לקחת בחשבון רכישת חומרי גלם, עבודה עם קבלני משנה, שעות עבודה בייצור, עמלת סוכנים, עמלות לחברות האשראי ועוד. גודל ההוצאות המשתנות תלוי בהיקף המכירות. כאשר יש הרבה מכירות, יעלו לנו ההוצאות. שירדו המכירות ההוצאות גם כן ירדו.
  • הוצאות קבועות – כל הוצאה שאינה תלויה בהיקף המכירות. לדוגמא: שכירות חודשית, שכר עבודה של עובדים, ארנונה, תשואה של היזם.