המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל - פרק 18:

סוגי עסקים

מעדיף לקרוא את המדריך מודפס?

הורד את המדריך השלם לפתיחת עסק בקובץ PDF:

איך פותחים עסק: המדריך המלא לפתיחת עסק בישראל
ישנם מספר אפשרויות לרישום העוסק ברשויות המס בישראל: עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.

עוסק פטור

עסק שמחזור העסקאות שלו עד כ-100,000 ש"ח בשנה, (שם לב שהסכום של המחזור השנתי מתעדכן משנה לשנה) העוסק אינו משלם מע"מ על העסקאות שהוא מבצע, והוא מוציא ללקוחותיו קבלות בלבד ללא חשבוניות.

היתרונות בעוסק פטור

בעל העסק לא מתעסק עם מע"מ, הוא חוסך 17% מכל עסקה שמבצע ולכן יש לו יתרון מול עסק שהוא מורשה כאשר העסקאות הם מול לקוחות פרטיים.

החסרונות בעוסק פטור

 1. תדמית – מתקבל הרושם שאתה עסק קטן
 2. מוגבל בהעסקת עובדים
 3. מוגבל בתקרת הכנסות מקסימאלית
 4. לא יכול לדרוש מע"מ תשומות
 5. החומר מגיע לרו"ח רק בסוף שנה ולכן אין מעקב שוטף
 6. אין תלוש משכורת מסודר
 7. אין דמי אבטלה
 8. אין ימי חופשה
 9. אין ימי הבראה

עוסק מורשה

עצמאי שפותח תיק במשרדי מע"מ ומקבל מספר עוסק שבאמצעותו הוא יכול להוציא חשבוניות מס ללקוחות שלו. העוסק מורשה גובה מע"מ בשיעור של 17% מעסקאות של הלקוחות שלו ומקזז מע"מ תשומות (מתשלומי ספקים שלו).

היתרונות בעוסק מורשה​​

 1. נדרשת הנהלת חשבונות חד-צדדית כל עוד הוא לא עובר את מחזור העסקאות הנקוב בהוראות ניהול ספרים. (זה יכול להגיע עד לכ- 1.5 מליון ש"ח בשנה)
 2. עלות ניהול החשבונות נמוך מאוד ביחס לחברה
 3. מס שולי נמוך כאשר ההכנסות נמוכות
 4. זכאי לנקודות זיכוי שיכולות להוריד לך את המס
 5. ניתן להפקיד לקופת גמל שמזכה אותך במס
 6. ניתן להפקיד לקרן השתלמות שמוכרת כניכוי ומקטינה את החבות במס
 7. תשלום לביטוח לאומי מוכר כניכוי שמקטין את חבות המס

החסרונות בעוסק מורשה

 1. מס שולי גבוה כאשר ההכנסות הן גבוהות מאוד
 2. אין שקיפות בניהול החשבונות כיוון שלא מנהלים כפולה
 3. איבוד הוצאות כיוון שלא מנהלים כפולה
 4. תדמית נמוכה מאשר חברה
 5. שם העסק לא נשמר כיוון שלא מוגן ברשם החברות
 6. משלם מע"מ עסקאות לעומת עוסק פטור
 7. אין לו תלוש משכורת מסודר
 8. אין דמי אבטלה
 9. אין דמי חופשה
 10. אין דמי הבראה

חברה בע"מ

ישות עסקית ומשפטית עצמאית הנפרדת מהבעלים שלה. שמטרתה המרכזית היא עשיית רווחים. הקמת חברה בע"מ (בערבון מוגבל), כרוכה בתשלום אגרת הקמת חברה ואגרה שנתית. ותשלומים לעו"ד ורו"ח. בשל כך עלות התפעול של חברה בע"מ יקרה יותר מעלות תפעולית של עוסק פטור ומורשה.

היתרונות בחברה בע"מ

 1. שקיפות נתונים – 100% מההוצאות וההכנסות ירשמו כיוון שמנוהלת הנהלת חשבונות כפולה ולא חד צדדית , כמו כן ניהול בנקים כרטיסי אשראי המאפשרים שליטה על כל מה שנכנס ויוצא מהקופה של העסק
 2. שמירה על שם הפירמה
 3. מיסוי נמוך יותר כאשר בעל השליטה כולא את הרווחים בחברה ולא מוציא זאת ע"י תלוש או דיבידנד
 4. חברה לא משלמת לביטוח לאומי בגין הכנסותיה
 5. תדמית העסק
 6. מחייב את הלקוח להיות יותר מסודר
 7. לא מוגבל בהכנסות החברה
 8. בעל השליטה מושך תלוש כל חודש
 9. חובות החברה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה
 10. אפשרות לקבל בסיום העבודה – פיצויים פטורים, מחלה , חופשה , הבראה – ממש כמו עובד שכיר

החסרונות בחברה בע"מ

 1. עלות ניהול גבוהות יותר (הנהלת חשבונות ועורכי דין)
 2. תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.
 3. ניהול בנקים – הפקדות והוצאת שיקים יש לנהל בצורה מסודרת ומוקפדת.